Popularne

Artykuł

Dom i ogród

Jak działają ręczne zawory kulowe trójdrożne?

Jak działają ręczne zawory kulowe trójdrożne?

Obsługa urządzeń pneumatycznych wymaga stosowania zaworów zmieniających kierunek przepływu gazu lub zamykających przepływ, gdy zachodzi taka konieczność, na przykład wtedy, gdy ciśnienie w instalacji jest zbyt niskie lub zbyt wysokie. Na rynku znaleźć można wiele rodzajów zaworów, w tym zawory kulowe ręczne, sterowane elektrycznie i pneumatycznie, różniące się od siebie liczbą wejść i sposobów montażu. Jednym z takich zaworów są modele trójdrożne ręczne. Jak wyglądają i gdzie są stosowane?

Budowa zaworu trójdrożnego

Jak sama nazwa wskazuje, zawór trójdrożny składa się z trzech wejść umożliwiających przepływ i centralnego elementu sterującego, który pozwala ustawić kierunek przepływu medium z centralnego dojścia do jednego z odprowadzeń bocznych lub zupełnie zamknąć przepływ. Ręcznie sterowany zawór trójdrożny może być wyposażony w typową dźwignię poruszającą się w jednej płaszczyźnie, ewentualnie w pokrętło, gdy miejsce montażu zaworu uniemożliwia lub utrudnia zastosowanie dźwigni. W sprzedaży znaleźć można również trójdrożne zawory do pneumatyki sterowane elektrycznie, wyposażone w siłownik elektryczny lub sterowane pneumatycznie, przy pomocy gazu pod ciśnieniem. Trójdrożne zawory kulowe produkowane są ze stali węglowej i nierdzewnej lub z mosiądzu. Na stronie https://www.martechpneumatyka.pl/zawory-kulowe/zawory-kulowe-nierdzewne-zawory-nierdzewne/zawor-kulowy-trojdrozny-reczny-l-ze-stali-nierdzewnej-511bv znaleźć można przykład zaworów nierdzewnych przeznaczonych do stosowania na zewnątrz i w systemach, w których używane są media agresywne, mogące wywoływać korozję.

Zastosowania ręcznych zaworów kulowych trójdrożnych

Podstawowym przeznaczeniem każdego zaworu kulowego jest sterowanie przepływem lub odcinanie przepływu określonego typu medium w instalacji. Takie zawory stosuje się zarówno wówczas, gdy medium jest cieczą, jak i wtedy, gdy ma formę gazową. W przypadku zaworów trójdrożnych dochodzi możliwość zmiany kierunku przepływu medium z jednej części instalacji do innej. W związku z tym zawory trójdrożne zwykle stosuje się w rozbudowanych instalacjach przemysłowych, w punktach rozwidlenia sieci, nie tylko w sieciach gazowych i pneumatycznych, ale także w instalacjach grzewczych i wodnych.

Obsługa ręcznych zaworów kulowych trójdzielnych jest bardzo prosta. W położeniu numer jeden zawór przepuszcza medium z centralnego wejścia wyłącznie do jednego z wejść bocznych. W połączeniu numer dwa przepuszcza medium do drugiego wejścia bocznego (odcina do pierwszego), a w położeniu numer trzy odcina przepływ medium do obydwu wejść bocznych.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Wymagane pola są zaznaczone *